Nákup

Doporučené údaje na razítku:

Název, Ulice, PSČ, Město, IČ, DIČ
Navíc: Telefon, Mobil, Provozní doba, Spisová značka, Číslování

Výměna textové desky (polymeru, štočku)

Doporučení: Používáte-li razítko déle než 1 rok vyměňte i polštáře.

Otisk se státním znakem

Používání státního znaku je upraveno zákonem č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění.
§ 6 upravuje vzhled razítek, na nichž je zobrazen státní znak: "Razítko, na němž je vyznačen malý státní znak, je kulatého tvaru o průměru 20 mm, 25 mm nebo 36 mm; malý státní znak je vyobrazen uvnitř kruhu, na jehož obvodu je označení oprávněné osoby, popřípadě i označení její organizační součásti a sídla (dále jen úřední razítko). Používá-li oprávněná osoba více úředních razítek, musí tato razítka obsahovat i pořadová čísla. Otisk úředního razítka je jednobarevný."

Reliéfní razítko

Doporučená gramáž papíru 80-120 g/m2

Specifikace otisku

Otisk razítka, novou textovou desku (polymeru, štočku) můžete zadat těmito způsoby:

  • Objednat návrh - Na základě Vašeho požadavku Vám zpracujeme návrh otisku. Cena návrhu je odvozena od standardní časové náročnosti, viz Ceník návrhu otisku. V ceně jsou dvě korektury. Nad tento rámec je návrh účtován strojovým časem dle ceníku.
  • Ze souboru - zašlete-li nám soubor v:
    o grafickém formátu (*. cdr, *.ai, *.pdf, *.eps), vytvoříme Vám otisk z tohoto souboru bez zásahu. Shledáme-li soubor vadným nebo nesplňující požadavky, pošleme Vám oznámení o této skutečnosti.
    o kancelářském formátu (*.doc, *.xsl, *.odt, *.rtf), vytvoříme standardní sazbu na základě textového obsahu a standardní sazby otisku, bez korektury. V případě, že korekturu požadujete, vyberte, objednat návrh.
  • Vytvořit Online – sami si vytvoříte návrh otisku.

Vícebarevný otisk / Multicolor

mezi barvami musí být mezera min. 2 mm

Proč nákupit u nás

Největší výběr razítek a príslušenství
Razítka skladem
Kvalitní otisk razítka
Rychlé termíny výroby a expedice

Kontakt

tel: 774 002 128
e-mail: razitka@razitka-razitko.cz
skype: razitka-razitko

facebook google + Dotazy